Komise rozhodčích

 jméno a příjmení e-mail   telefon
  Václav SAMEK - předseda                       samekvaclavst@seznam.cz                     603 496 161      
  Petr MARTINEK   p.mart@worldonline.cz   603 171 848
  Martin VOTROUBEK   votroubek@rumpold.cz    601 551 957
  Jiří STOlÍN   stolinda@centrum.cz   603 755 946